Dėl kompensacijos pervedimo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“, AB, arba Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2019 m. vasario 11 d. Bendrovei pervedė 9 275 871,04 Eur dydžio kompensaciją dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos žalos 2005–2009 m. vykdant akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės (kurios teises ir pareigas perėmė Bendrovė) projektą „Žemo slėgio NOx degiklių ir degiklių valdymo sistemos su kaitinimo kontrolės ir apsaugos nuo sprogimų įrenginiais ir blokatoriais įrengimas“. Šią kompensaciją Lietuvos Respublikai paskyrė Didžiosios Britanijos teismas.

Kompensacijos suma, įvertinus galinčius kilti mokestinius įsipareigojimus, bus panaudota paskolos, susijusios su įgyvendintu projektu, daliniam padengimui.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas [email protected]