Cortus Energy inbjuder till aktieägardag i Höganäs

I ett led i att förbättra dialogen med våra ägare har vi beslutat att genomföra en aktieägardag på vår anläggning i Höganäs.

Tidpunkten planeras till maj, 2019. Vi kommer då att visa upp vår första anläggning som nu är under färdigställande för utprovning inför de första gasleveranserna senare under 2019.

Dagen kommer att bestå av både teknisk genomgång och besök i anläggningen. Ni kommer att få möjlighet att träffa Cortus personal för att få svar på de frågor som intresserar er.

Vi ser fram mot att återkomma med datum, tid och program för dagen.

Vi på Cortus ser fram mot att träffa er!

Håkan Sigfridsson                               Rolf Ljunggren                                     

VD                                                            vVD

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  [email protected]                                                              

Bilaga